به نام خدا

«جایگاه علم نجوم در قرآن»

الف) سیر تطورات مباحث علم نجوم:

 انسان با پا بر روی زمین و با اولین نگاه هایی که به ا طراف خود انداخت، جستجو برای شناخت آنچه در اطراف خویش می دید را آغاز کرد. چیستی زمین، آسمان، و پدیده های موجود در آن دو، زمان آفرینش و ماده تشکیل دهنده آنها، از جمله سوالات موجود در ذهن بشر اولیه بود که هنوز هم دانشمندان بدنبال جواب هایی برای آن هستند. آشوریان، کلدانیان، ایرانیان، مصریان، و چینیان از ناموران علم نجوم بودند. (۱)

البته راهنمای بسیاری از این گروه ها، پیامبران الهی بودند؛ چنان که سید ابن طاووس حضرت آدم را اولین کسی معرفی می کند که خداوند علم نجوم را به او آموخت. (۲) از حضرت دانیال(۳) و حضرت ادریس(۴) و پیامبر اعظم اسلام(۵) نیز مطالبی نقل شده است که اطلاع کامل آنان از علم نجوم را نشان می دهد.

پس از اسلام نیز دانشمندانی چون نوبختیان و برمکیان از شاگردان امام جعفر صادق(علیه السلام)، خواجه نصیرالدین طوسی، ابوریحان بیرونی، ابن سینا، ابوالوفاء بوزجانی، ابراهیم ابن حبیب فزاری و بسیاری دیگر از دانشمندان مسلمان با الهام گرفتن از فرمایشات قرآن، پیامبر(صلی الله علیه و آله)و امامان(علیهم السلام)به درجات بالای این فن دست یافتند و به پیشرفت این علم کمک فراوانی کردند. (۶)

در مغرب زمین نیز پس از رنسانس و ظهور دانشمندانی چون گالیله، کپرنیک، کپلر، نیوتن و انیشتین، این علم حرکت تازه ای را شروع کرد و به دنبال آن، اختراع نورسنج ها و تلسکوپ های نوری و رادیویی و دیگر ابزار نجومی کمک فراوانی به پیشرفت این دانش نموده، در این دوره، مباحث از سمت هیئت و طالع بینی به طرف اختر فیزیک، کیهان شناسی و کیهان زایی تغییر مسیر داد. (۷)

دانشمندان علم نجوم سیر تطورات این علم را به سه دوره تقسیم کرده اند:

۱) دوره زمین مرکزی:

منجمان در این دوره معتقد بودند، باید زمین مرکز جهان باشد و تمام اجرام آسمانی، به دور او که ساکن است بگردند. علاقه آنان، چندان علمی نبود که بیشتر برای کشف ارتباط حوادث زمینی با وضیعت اجرام آسمانی و کشف سعد و نحس کوشش می کردند. با این وجود اکتشافات برجسته ای همچون: گاه شماری دقیق، تعریف دایره البروج، دوره ی کامل خسوف و کسوف در این دوره صورت گرفت. این دوره از تاریخ باستان شروع و در قرن شانزده با ظهور کپرنیک به پایان می رسد.

۲) دوره کهکشانی:

می توان آغاز نجوم جدید را از این دوره دانست. کپرنیک نشان داد که زمین نه تنها مرکز عالم نیست بلکه سیاره ای معمولی است و خورشید نیز همانند بسیاری دیگر از ستارگان است.

در این دوره علاقه ها به سوی کشف قوانین حاکم بر حرکات اجرام سماوی و توضیح آنچه به چشم دیده می شد، بود. معرفی تلکسوپ، توسط گالیلکه و بعد از آن، اختراع طیف نما کمک زیادی به دانش نجوم کرد. البته از تلاشهای دانشمندانی چون تیکو براهه، کپلر و نیوتن در این دوره، نباید غافل بود.

۳) دوره کیهانی:

در این دوره آشکار شد که کهکشهان ما فقط یکی از بسیار کهکشانهای موجود در این جهان است. بخش زیادی از تلاشها در این دوره، برای بدست آوردن تصویری کامل از جهان اختصاص داشته است. استفاد ه از تلسکوپهای نوری بزرگتر و تلسکوپهای رادیویی نتایج مهمی را به دنبال داشته است. کیهان شناسی و اختر فیزیک در این دوره، خود را مدیون تلاشهای دانشمندانی چون انیشتین و نظریه نسبیت او می داند. (۸)

ب) مفهوم شناسی نجوم:

۱) نجوم در لغت:

نجوم در لغت عرب جمع واژه ی نجم و به معنای ستارگان است. (۹)

نجوم در اصطلاح:

دانشمندان علم نجوم هریک، تعریفی خاص از این علم ارائه داده اند. این تعریف ها شامل مسائلی می شود که در آن علم مورد بررسی قرار می گیرد. ما به ذکر چند نمونه از آنها اکتفا می کنیم.

۱٫ ابن سینا: «در علم هیئت، حال اجزای عالم از لحاظ اشکال و اوضاع آنها نسبت به یکدیگر و اندازه ها و فواصل میان آنها و حال حرکات فلکها بررسی می شود، اندازه کرات، قطبها و دوایری که با آنها حرکات تمام می شود و به دست می آید». (۱۰)

۲٫ قاضی زاده رومی: «علمی است که در آن از احوال اجرام بسیط علوی و سفلی از حیث کمیت، وضع و حرت ملازم با آنها بحث می شود». (۱۱)

۳٫ مایردگانی: «علم نجوم [بررسی ] مواضع، حرکات، ساختمانها، سرگذشتها و سرنوشت های اجرام آسمانی است». (۱۲)

۴٫ امین سبحانی: «مطالعه تکامل طبیعی و مادی اجرام و اجسام آسمانی، در زمان و مکان معین». (۱۳)

۵٫ استاد علی زمانی قمشه ای: «علمی است که در آن از ظواهر اجسام آسمانی و قوانین حرکات ظاهری و حقیقی، اندازه ها، فواصل و خواص طبیعی آنها بحث می شود». (۱۴)

ج) مسائل علم نجوم:

مسائلی که در علم نجوم مورد بحث قرار می گیرند را می توان در پنج شاخه تقسیم بندی کرد. در هر یک از این شاخه ها، به بخشی از علم نجوم پرداخته می شود.

۱) هیئت: [Astronomy] به طور کلی درباره ی حرکت و جابجایی اجرام آسمانی بحث می کند.

۲) اختر فیزیک: [Astrophysics] درباره ی ساختار، خواص فیزیکی، ترکیب شیمیایی و تحولات درونی و اجرام آسمانی بحث می کند و به مطالعه و حرکات ظاهری و حقیقی ستارگان و سیارات و تعیین موضوع آنها نیز می پردازد.

۳) کیهان شناسی: [Cosamology] این رشته، قوانین عمومی تکامل طبیعی و مادی جهان و ساختار آن را بررسی می کند. بررسی وضع کهکشانها و نواختران [Nova] و نیز مسئله انبساط جهان از موضوعات مهم مورد مطالعه کیهان شناسان است.

۴) کیهان زایی: [Cosmogony] درباره ی چگونگی پیدایش و منشا کیهان بحث می کند، مسائل مربوط به پیدایش، تحول، و تکوین عالم در قلمرو مطالعات کیهان زایی است. (۱۵)

۵) طالع بینی: [Astrology] به کمک مطالعه حرکت و مواضع اجرام آسمانی به پیشگویی می پردازد و به طالع بینی علمی و غیرعلمی تقسیم می شود. (۱۶)

د) اهداف قرآن از طرح مباحث نجوم:

همان گونه که گذشت، قرآن کتاب هدایت است و هدف اصلی از فرو فرستادن آن، رهنمونی انسان به سوی کمال است. خداوند متعال برای نشان دادن راه کمال و صراط مستقیم به انسانها، از روش های گوناگون استفاده نموده و هر آنچه را که می تواند در این راه به او کمک کند به صورتهای گوناگون بیان کرده است. گاهی به صورت قصه و داستان، گاهی با استدلال عقلی، گاهی با برانگیختن فطرت و وجدان و گاهی نیز با طرح مسئله علمی. مباحث نجومی مطرح شده و در قرآن نیز از این نمونه اند که خداوند از بیان آنها اهدافی دارد که انسان را به کمال مقصود می رسانند.

۱٫ اثبات ناظم: (۱۷)

«ان فی خلق السماوات و الارض… لایات لقوم یعقلون»(۱۸)

(قطعاً در آفرینش آسمانها و زمین… نشانه هایی است برای گروهی که خردورزی می کنند. )

۲٫ اثبات توحید و ربوبیت الهی:

«امن خلق السماوات و الارض و انزل لکم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجه ما کان لکم ان تنبتوا شجرها اءله مع الله بل هم قوم یعدلون * امن جعل الارض قرارا»(۱۹)

(بلکه آیا [معبودان شما بهترند یا] کسی که آسمانها و زمین را آفرید؟… بلکه آیا [معبودان شما بهترند یا] کسی که زمین را قرارگاهی ساخت).

۳٫ نشان دادن عظمت خداوند: (۲۰)

«تبارک الذی جعل فی السماء بروجاً و جعل فیها سراجاً و قمراً منیراً»(۲۱)

(خجسته است آن که در آسمان برجهایی قرار داد؛ و در آن چراغ و ماهی روشنی بخش قرار داد).

۴٫ بیان امکان داشتن معاد و تحقق حتمی آن: (۲۲)

«او لم یروا ان الله الذی خلق السماوات و الارض ولم یعی یخلقهن بقادر علی ان یحیی الموتی بلی انه علی کان شیء قدیر»(۲۳)

(و آیا اطلاع نیافتند که خدایی که آسمانها و زمین را آفریده و از آفرینش آنها درمانده نشده است، بر زنده کردن مردگان تواناست؟ آری، [چرا] که او بر هر چیزی تواناست).

۵٫ تشویق به استفاده از طبیعت:

«وسخرلکم ما فی السماوات و مافی الارض جمیعا منه… »(۲۴)

(و [منافع] آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است، در حالیکه همگی از اوست، مسخر شما ساخت).

۶٫ بیان مبدأ پیدایش و نحوه تکوّن موجودات: (۲۵)

«او لم یر الذین کفروا ان السماوات و الارض کانتا رتقا ففتقناهما و جعلنا من الماء کل شیء»(۲۶)

(آیا کسانی که کفر ورزیده اند اطلاع نیافتند که آسمانها و زمین پیوسته بودند و آن دو را گشودیم و هر چیز زنده ای را از آب قرار دادیم).

۷٫ بیان نظم و انسجام طبیعت: (۲۷)

(الذی خلق سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور»(۲۸)

([همان] کسی که هفت آسمان را طبقه بندی شده آفرید؛ هیچ تفاوتی [تناقض گونه] در آفرینش [خدای] مهرگستر نمی بینی. پس چشم را برگردان آیا هیچ شکافی می بینی؟)

۸٫ خبر دادن از پایان یافتن عالم: (۲۹)

«اذا السماء انفطرت* و اذا الکواکب انتثرت»(۳۰)

(هنگامی که کرات آسمانی شکافته شود و هنگامی که سیارات پراکنده شوند [و در هم فرو ریزند]).

۹٫ یادآوری نعمتهای الهی و ترغیب به شکرگذاری:

« و هوالذی جعل اللیل و النهار خلقه لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا»(۳۱)

(و او کسی است که شب و روز را جانشین [یکدیگر] قرار داد، برای کسی که بخواهد متذکر شود یا بخواهد سپاسگزاری کند. ).

۱۰٫ بیان برخی حقایق نجومی و کیهانی مانند موجودات زنده در آسمانها: (۳۲)

« و هو الذی جعل اللیل و النهار خلفه لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا»(۳۳)

(و از نشانه های اوست آفرینش آسمانها و زمین و آنچه از جنبندگان در آن دو پراکنده است).

هـ) نگاهی کلی به نجوم در قرآن:

در قرآن کریم ۳۱۰ بار از آسمان، ۴۶۱ بار از زمین، ۳۰۰ بار از روز، و ۱۰۰ بار از شب، ۳۰ بار از خورشید و نزدیک همین تعداد از ماه، ستارگان و شهابها و دیگر موضوعات نجومی نام برده است و اگر مواردی که غیر مستقیم از این پدیده ها سخن می گوید را به این مجموعه اضافه کنیم، تعداد از این هم فراتر می رود. و در بسیاری از این آیات، جنبه ی مادی این مخلوقات مراد بوده و به آن توجه شده است.

قرآن از آغاز آفرینش آسمان و زمین، (۳۴) ماده ی اولیه ی تشکیل دهنده ی آنها (۳۵) و مراحل و دوره های این آفرینش (۳۶) و نیز از برخی تحولات و تغییرات صورت گرفته در این روند(۳۷) سخن گفته است.

خورشید، (۳۸) ماه(۳۹)، زمین (۴۰)، و حرکتهای آنها (۴۱) و نیز ستارگان(۴۲)، سیارات(۴۳)، شهابها(۴۴)، برجهای آسمانی(۴۵) شب و روز (۴۶)، و بسیاری دیگر از موضوعات نجومی از مطالبی است که در قرآن مطرح شده است. خداوند متعال در این کتاب شریف به بیان مسائلی مانند، هفت آسمان(۴۷) و موجودات فضایی (۴۸) پرداخته است که علم تجربی هنوز نتوانسته درباره آن نظر روشنی ارائه دهد.

قرآن در بسیاری از موارد وقتی از آفرینش آسمانها و زمین، برافراشتن آسمانها با ستونهای نامرئی[جاذبه]، (۴۹) کوتاه و بلندشدن شب و روز (۵۰) و برخی دیگر از موضوعات نجومی سخن می گوید، آنها را نشانه هایی برای شناخت خدا می داند(۵۱) و انسانها را به تفکر و تعقل در آنها دعوت می نماید. (۵۲) و اینکه برخی انسانها از کنار این آثار الهی، بدون توجه و تأمل می گذرند شکایت می کند. (۵۳)

قرآن کریم در برخی از آیات از پایان یافتن این جهان سخن گفته (۵۴) و حوادثی را که در آن زمان اتفاق خواهد افتاد بیان نموده است. آن هنگام که آسمان شکافته شود(۵۵) و به صورت روغن گداخته در آید(۵۶) زمین به لرزه در می آید(۵۷) و آنچه در خود دارد بیرون می افکند(۵۸) کوه ها از جای کنده می شوند (۵۹) و به هم برخورد نموده (۶۰) و همچون پشم زده شده در می آیند. (۶۱)

نور ستارگان خاموش می شود(۶۲) و ماه و خورشید(۶۳) کم نور گشته و باهم جمع می گردند(۶۴) و آسمان در هم پیچیده می شود. (۶۵)

پی نوشت ها :

۱٫ هیئت و نجوم اسلامی، ج ۱، ص ۲۳٫

۲٫ فرج المهموم، ص ۱۴۳، سفینه ی البحاره، ج ۸، ص ۱۹۹٫

۳٫ تاریخ التنجیم عند العرب، ص ۸۰٫

۴٫ اخبارالعلماء باخبار الحکما، ص ۳، تفسیر مجمع البیان، ج ۶، ص ۴۳۰ و تاریخ التنجیم عند العرب، ص ۷۴٫

۵٫ بحارالانوار، ج ۸۸، ص ۱۵۵؛ محاسن برقی، ج ۲، ص ۳۱۳؛ من لا یحضره الفقیه، ج ۱، ص ۴۵۲، اسلام و هیئت، ص ۲۲۷، و تفسیر المیزان، ج ۱۲، ص ۲۲۴٫

۶٫ اعیان الشیعه، ج ۲، ص ۹۳، روضات الجنات، ج ۱، ص ۴۴، و فرج المهموم، ص ۱۴۰٫

۷٫ درسهایی از ستاره شناسی، ص ۲۰-۳۸؛ ۱۸۶ پرسش و پاسخ نجومی، ص ۷۲، و نجوم به زبان ساده، ص ۲٫

۸٫ نحوم به زبان ساده، ص ۲٫

۹٫ مفردات راغب، ص ۷۹۱ و لسان العرب، ج ۱۴، ص ۵۹٫

۱۰٫ طبیعیات شفا، ج ۱، ص ۸۶٫

۱۱٫ هیئت و نجوم اسلامی، ج یک، ص ۳۱٫

۱۲٫ نجوم به زبان ساده، ص ۳٫

۱۳٫ زمین در فضا، ص ۷٫

۱۴٫ هیئت و نجوم اسلامی، ج ۱، ص ۳۲٫

۱۵٫ فرهنگ گیتاشناسی [جغرافیا]، ص ۲۹۳٫

۱۶٫ اصول و مبانی جغرافیای ریاضی، ص ۱۵٫

۱۷٫ سوره ی جاثیه، آیه ی ۴؛ سوره ی بقره، آیه ی ۱۶۴، و سوره ی ذاریات، آیه ی ۲۰٫

۱۸٫ سوره ی بقره، آیه ی ۱۶۴٫

۱۹٫ سوره ی نمل، آیات ۶۰-۶۱٫

۲۰٫ سوره ی انبیاء، آیه ی شانزده، سوره ی فرقان، آیه ی ۶۱، و سوره ی زخرف، ۹-۱۰٫

۲۱٫ سوره ی فرقان، آیه ی شصت و یک.

۲۲٫ سوره ی غافر، آیات ۵۷-۵۸، سوره ی اسراء، آیه ی ۹۸، سوره ی احقاف، آیه ی ۳۳؛ سوره ی نازعات، آیه ی بیست و هفت و سوره ی فصلت، آیه ی ۳۹٫

۲۳٫ سوره ی احقاف، آیه ی ۳۳٫

۲۴٫ سوره ی جاثیه، آیه ی ۱۳٫

۲۵٫ سوره ی غاشیه، آیات ۱۸-۲۰ و سوره ی انبیاء، آیه ۳۰٫

۲۶٫ سوره انبیاء، آیه ۳۰٫

۲۷٫ سوره ی دخان، آیه ی ۳۹، سوره ی انبیاء، آیه ی ۱۶، و سوره ی ملک، آیه ی ۳٫

۲۸٫ سوره ی ملک، آیه ی ۳٫

۲۹٫ سوره ی فجر، آیه ی ۲۱، سوره ی تکویر، آیات ۱-۳، و سوره ی انفطار، آیات ۱-۳٫

۳۰٫ سوره ی انفطار، آیات ۱-۳٫

۳۱٫ سوره ی فرقان، آیه ی ۶۱٫

۳۲٫ سوره ی آل عمران، آیه ی ۸۳، سوره ی رعد، آیه ی ۱۵؛ سوره ی نحل، آیه ی ۴۹ و سوره ی انبیاء، آیه ی ۴٫

۳۳٫ سوره ی شوری، آیه ی ۲۹٫

۳۴٫ سوره ی انبیاء، ص ۳۰٫

۳۵٫ سوره ی هود، آیه ی ۷؛ سوره ی انبیاء، آیه ی ۳۰ و سوره ی فصلت، آیه ی ۱۱٫

۳۶٫ سوره ی اعراف، آیه ی ۵۴؛ سوره ی یونس، آیه ی ۳؛ سوره ی هود، آیه ی ۷؛ سوره حدید؛ آیه ی ۴، سوره ی سجده، آیه ی ۴؛ سوره ی فرقان، آیه ی ۵۹؛ سوره ی ق، آیه ی ۳۸، سوره ی فصلت، آیات ۹-۱۲٫

۳۷٫ سوره ی نازعات، آیات ۲۷-۳۳؛ سوره ی فصلت، آیات ۹-۱۲؛ و سوره ی ذاریات، آیات ۴۷٫

۳۸٫ سوره ی انعام، آیات ۷۸، ۹۶، سوره ی اعراف، آیه ی ۵۴؛ سوره ی یونس، آیه ی ۵، سوره ی کهف، آیات ۱۷، ۹۰، ۸۶؛ سوره ی رعد، آیه ی ۲؛ سوره ی کهف، آیات ۱۷، ۸۶، ۹۰؛ سوره ی فرقان، آیات ۴۵، ۶۱؛ سوره ی ق، آیه ی ۳۹، سوره ی نبأ، آیه ی ۱۳٫

۳۹٫ سوره ی بقره، آیه ۱۸۹، سوره ی انعام، آیه ۷۷؛ سوره ی یونس، آیه ی ۵، سوره ی رعد آیه ی دو، سوره ی شمس، آیه ی دو؛ سوره ی انشقاق، آیه ی ۱۸، سوره ی قیامت، آیه ی ۸؛ سوره ی نوح، آیه ی ۱۶، سوره ی قمر، آیه ی ۱، سوره ی یس، آیه ی ۳۹، و سوره ی فرقان، آیه ی ۶۱٫

۴۰٫ سوره ی بقره، آیه ی ۲۲؛ سوره ی رعد، آیات ۳، ۴۱؛ سوره ی حجر، آیه ی ۱۹؛ سوره ی طه، آیه ی ۵۳؛ سوره ی انبیاء ، آیه ی سی و یک، سوره ی نمل، آیه ی ۶۱؛ سوره ی لقمان، آیه ی ۱۰؛ سوره ی زمر، آیه ی ۶۷؛ سوره ی غافر، آیه ی ۶۴؛ سوره ی زخرف، آیه ی ۱۰، و سوره ی ق، آیات ۷، ۴۴٫

۴۱٫ سوره ی یس، آیات ۳۸، ۴۰، سوره ی انبیاء، آیه ی ۳۳؛ سوره ی رعد، آیه ی ۲، سوره ی فاطر، آیه ی ۱۳، سوره ی زمر، آیه ی ۵، سوره ی لقمان، آیه ۲۹؛ سوره ی ابراهیم، آیه ی ۳۳؛ سوره ی نمل، آیه ۸۹، سوره ی زخرف، آیه ی ۱۰؛ سوره ی شمس، آیه ی ۶، و سوره ی نازعات، آیه ی ۳۰٫

۴۲٫ سوره ی انعام، آیه ی ۹۷، سوره ی صافات، آیه ی ۸۸؛ سوره ی ق، آیه ی ۴۰، سوره ی واقعه، آیه ی ۷۵، سوره ی مرسلات، آیه ی ۸، سوره ی تکویر، آیه ۲٫

۴۳٫ سوره ی انفطار، آیه ی ۲، سوره ی صافات، آیه ی ۶٫

۴۴٫ سوره ی حجر، آیه ی ۱۸، سوره ی صافات، آیه ی ۱۰، سوره ی رحمن، آیه ی ۳۵، سوره ی ملک، آیه ی ۵، و سوره ی جن، آیه ی ۹٫

۴۵٫ سوره ی بروج، آیه ی ۱؛ سوره حجر، آیه ی ۱۶ و سوره فرقان، آیه ی ۶۱٫

۴۶٫ سوره ی بقره، آیه ی ۱۶۴؛ سوره ی آل عمران، آیات ۱۹۰، ۲۷؛ سوره ی انعام، آیه ی ۹۶؛ سوره ی اعراف، آیه ۵۴؛ سوره ی یونس؛ آیات ۶، ۲۴، ۶۷؛ سوره ی رعد، آیه ی ۳؛ سوره ی اسرا؛ آیات ۱۲، ۷۸؛ سوره ی مومنون، آیه ی ۸۰ و سوره ی نور، آیه ی ۴۴٫

۴۷٫ سوره ی بقره، آیه ی ۲۹؛ سوره ی اسراء، آیه ی ۴۴؛ سوره ی مومنون، آیه ی ۸۶؛ سوره ی فصلت، آیه ی ۱۲، سوره ی ملک، آیه ی ۳؛ سوره ی نوح، آیه ۱۵، و سوره ی طلاق، آیه ی ۱۲٫

۴۸٫ سوره ی شوری، آیه ی ۲۹؛ سوره ی رحمن، آیه ی ۲۹؛ سوره ی نحل، آیه ی ۴۹؛ سوره ی اسراء، آیات ۴۴، ۵۵؛ سوره ی طلاق، آیه ی ۱۲؛ سوره ی انبیاء، آیات ۴، ۱۹؛ سوره ی رعد، آیه ی ۵؛ سوره ی مریم، آیه ی ۹۳؛ سوره ی صافات، آیات ۶-۸ و سوره ی معارج، آیه ی ۴۰٫

۴۹٫ سوره ی رعد، آیه ی ۲؛ سوره ی لقمان، آیه ی ۱۰؛ سوره ی مرسلات، آیه ی ۲۵؛ سوره ی فاطر، آیه ی ۴۱ و سوره ی حج، آیه ی ۶۵٫

۵۰٫ سوره ی آل عمران، آیه ی ۱۹۰؛ سوره ی یونس، آیه ی ۶؛ سوره ی جاثیه، آیه ی ۵ و سوره ی مومنون، آیه ی ۸۰٫

۵۱٫ سوره ی بقره، آیه ی ۱۶۴؛ سوره ی رعد، آیه ی ۳؛ سوره ی جاثیه، آیه ی ۱۳ و سوره ی مومنون، آیه ی ۸۰٫

۵۲٫ سوره ی ابراهیم، آیه ی ۱۹؛ سوره ی یونس، آیه ی ۱۰۱ و سوره ی انبیا، آیه ی ۳۰٫

۵۳٫ سوره ی انبیا، آیه ی ۳۰؛ سوره ی احقاف، آیه ی ۳۳ و سوره ی نحل، آیه ی ۱۵٫

۵۴٫ سوره ی روم، آیات ۳، ۸ و سوره ی لقمان، آیه ی ۲۹٫

۵۵٫ سوره ی مزمل، آیه ی ۱۸؛ سوره ی فرقان، آیه ی ۲۵، سوره ی حاقه، آیه ی ۱۶ و سوره ی انفطار، آیه ی ۱٫

۵۶٫ سوره ی رحمن، آیه ی ۳۷٫

۵۷٫ سوره ی واقعه، آیه ی ۴؛ سوره ی مزمل، آیه ی ۱۴؛ سوره ی نازعات، آیه ی ۶؛ سوره ی زلزال، آیه ی ۱، سوره ی حج، آیه ی ۱٫

۵۸٫ سوره ی انشقاق، آیه ی ۴ و سوره ی زلزال، آیه ی ۲٫

۵۹٫ سوره ی مرسلات، آیه ی ۲ و سوره ی حاقه، آیه ی ۱۳٫

۶۰٫ سوره ی حاقه، آیه ی چهارده.

۶۱٫ سوره ی معارج، آیه ی ۹؛ سوره ی قارعه، آیه ی ۵، سوره ی مزمل، آیه ی ۱۴ و سوره ی واقعه، آیه ی ۶٫

۶۲٫ سوره ی مرسلات، آیه ی ۸ و سوره ی تکویر، آیه ی ۱٫

۶۳٫ سوره ی تکویر، آیه ی ۱ و سوره ی قیامت، آیه ی ۸٫

۶۴٫ سوره ی قیامت، آیه ی ۹٫

۶۵٫ سوره ی انبیاء، آیه ی ۱۰۴٫

 منبع: مسترحمی، سید عیسی، (۱۳۵۸)، قرآن و کیهان شناسی، قم، انتشارات پژوهشهای پژوهش های تفسیر و علوم قرآن، چاپ اول، ۱۳۸۷٫

————————————————————————————————-

فایل های PDF برای مطالعه بیشتر این کتاب ها را دانلود کنید:


((نجوم در قرآن)):

تفسیر چند آیه قرآن، تاریخ نجوم، لغت نامه قرآنی و …

۱) تفسیر آیات:

«انّا زَیَّنا السَّماء الدُّنیاء بِزینه الکَواکِب[i]»
ما آسمان پائین را با ستارگان تزئین کردیم.

در این آیه می‌گوید «آسمان پائین را با کواکب تزئین کردیم» در حالیکه فرضیه‌ای که در آن زمان بر افکار دانشمندان حاکم بود می‌گفت فقط آسمان بالا آسمان ستارگان ثابت است (آسمان هشتم طبق فرضیه بطلیموس)ولی چنانکه می‌دانیم بطلان این فرضیه اثبات شده و عدم پیروی قرآن از فرضیه نادرست مشهور آن زمان خود معجزه زنده‌ای از این کتاب آسمانی است.
نکته جالب دیگر اینکه از نظر علم امروز مسلم است که چشمک زدن زیبای ستارگان بخاطر قشر هوایی است که اطراف زمین را فرا گرفته و آنها را به این کار، وا می‌دارد و این، با تعبیر «السماء الدنیا» (آسمان پائین) بسیار مناسب است اما در بیرون جو زمین، ستارگان خیره خیره نگاه می‌کنند و فاقد تلألو هستند….

«والشمس و ضحها و القَمَر اذا تلها[ii]»
به خورشید و گسترش نور آن سوگند و به ماه در آن هنگام که بعد از آن در آید

«خورشید» مهم‌ترین و سازنده‌ترین نقش را در زندگی انسان و تمام موجودات زنده زمینی دارد. علاوه بر اینکه منبع نور و حرارت است و این دو از عوامل اصلی زندگی انسان به شمار می‌روند، منابع دیگر حیاتی نیز از آن مایه می‌گیرند. وزش بادها، نزول بارانها، پرورش گیاهان، حرکت رودخانه‌ها و آبشارها و حتی پدید آمدن منابع انرژی را همچون نفت و زغال سنگ هرکدام اگر درست دقت کنیم، بصورتی با نور آفتاب ارتباط دارد. بطوریکه اگر روزی این چراغ حیاتبخش خاموش گردد، تاریکی و سکوت و مرگ همه جا را فرا می‌گیرد.
«ضحی» در اصل به معنی گسترش نور آفتاب است و این در هنگام است که خورشید از افق بالا بیاید و نور آن همه جا را فر گیرد. سپس به آن موقع از روز «ضحی» گفته می‌شود…
۲) تاریخ نجوم در اسلام:
یکی از مباحث مهم در دانشهای اسلامی، دانش نجوم اسلامی است. این موضوع بدلیل مسایل عبادی مهمی است که در این دین وجود دارد. نخستین علومی که ساکنان بلاد اسلامی به آن اهتمام ورزیدند علومی مانند طب، کیمیا و نجوم بود، که احکام این علوم را بر دیگر علوم ترجیح می دادند.
در خلال سال ۱۸۰میلادی تا قرن شانزدهم، اعراب در زمینه ی ستاره شناسی برتری یافتند. مرکز فرهنگی شان بغداد بود، جایی که در قرن هشتم کتاب المجسطی بطلمیوس به زبان عربی ترجمه شد.
البتانی۹۲۹-۸۵۰میلادی پرآوازه ترین منجم عرب، تا حدود زیادی بر محتوی این کتاب افزود. آنها ابزارهایی نظیر اسطرلاب، را که اختراع یونانیان باستان بود را تکامل بخشیده و دقیقتر از یونانیان موقعیت ستارگان را رصد کردند. اسطرلاب الگویی دو بعدی از آسمان شب است که در قرون وسطی برای تعیین موقعیت خورشید و ستارگان بکار می رفت.اولین محاسبات دقیق قطر زمین توسط برادران بنو شاکر انجام گرفت.
یکی از دلایل توجه ویژه به نجوم در دوران اسلامی تعیین تقویم و اوقات شرعی است که مستلزم مشاهدات و محاسبات دقیق نجومی است.هندسه کروی که توسط ابوالوفای بوزجانی معرفی شد این محاسبات را بطور عمده تکمیل کرد….
۳) نظرات علمی قرآن در مورد بهداشت ودانش پزشکی و حشره شناسی:
توجه به خوردن میوه و مواد غذایی پروتئین دار(واقعه/۲۱-۲۰)و(طور/۲۲)، اعجاز اثر انگشت(قیامت/۴)، شدت احساس درد توسط پوست(نساء/۵۶)،درمان موضعی بسیاری از بیماریهای پوستی در سرما(ص/۴۲)،اندوه ورابطه ی آن با کوری(یوسف/۸۴)،اشاره به زخمهای ناشی از عدم تحرک(کهف/۱۸)، تأثیر روانی رنگ سبز(رحمن/۷۶) ، (انسان/۲۱)و (کهف/۳۱)،اشاره به بیماری پیری زودرس در کودکان(مزمل/۱۷)، و.. .
۴) نظرات علمی قرآن در مورد فضا ومسافرت به فضا:
تفاوت ستاره و سیاره (یونس/۵)و (فرقان/۶۱)، گردش خورشید،ماه،زمین وسیارگان در مدارهای مشخص(یس/۴۰-۳۸)،(انبیاء/۳۳) و(تکویر/۱۶-۱۵)، پیش بینی مسافرت به فضا و عبور از جو(رحمن/۳۳)و(انعام/۱۲۵)،سقوط سنگهای آسمانی (رحمن/۳۵)،شهابها(جن/۸)،فقدان اکسیژن و هوا در ارتفاعات بالای جو(انعام/۱۲۵)تسخیر کره ی ماه و احتمالاً خورشید(ابراهیم/۳۳)،مطالبی در مورد سیاره ی زهره (طارق/۳-۱و.. .
۵) رمزهای اعجاز آمیز قرآن :
۱- اولین آیه قرآن « بسم الله الرحمن الرحیم » دارای ۱۹ حرف عربی است.
۲- قرآن مجید از ۱۱۴ سوره تشکیل شده است و این عدد به ۱۹ فابل قسمت است. (۶× ۱۹).
۳- اولین سوره ای که نازل شده است سوره علق (شماره۹۶) نوزدهمین سوره از آخر قرآن است.
۴- سوره علق ۱۹ آیه دارد.
۵- سوره علق ۲۸۵ حرف (۱۵× ۱۹) دارد.
۶- اولین بارکه جبرئیل امین با قرآن فرود آمد ۵ آیه اولی سوره علق را آورد که شامل ۱۹ کلمه است.
۷- این ۱۹ کلمه ، ۷۶ حرف (۴× ۱۹) دارد که به تعداد حروف بسم الله الرحمن الرحیم است.

—————————–
i- سوره‌ی مبارکه صافات آیه‌ی ۶
ii- سوره‌ی مبارکه شمس آیه‌ی ۱ و۲


اسرار خلقت:
نویسنده: عبد الدائم الکحیل

برخی ازمحققان دانشگاه لستر انگلیس به ارائه تعدادی سؤال درباره اسرار خلقت پرداختند، اینکه هستی چگونه نشو و نما می یابد؟ و انسان چگونه رشد می کند؟ نتایجی که حاصل شد نشان از وجود خالق، پدید آورنده و تنظیم کننده این هستی می دهد.

گروه دکتر اندرو از بخش شیمی و زیست شناسی این دانشگاه با دستگاههای هندسی بررسی کردند که سلول تقسیم می شود. این مسئله واقعا حیرت آور است: چه کسی باعث می شود که سلول شروع به تکثیر و تقسیم کند که خود بزرگترین سر از اسرار خلقت به شمار می رود.

محقق دیگری به نام پروفسور مارتین بارتسو از بخش فیزیک و ستاره شناسی همین دانشگاه سؤالات دیگری را مطرح می کند: این هستی از کجا آمده؟ چگونه رشد کرده؟ و به کجا می رود؟ اما این مسئله به کشف وجود ویژگی هر یک از اجزای هستی نیاز دارد، به گونه ای که دو بخش از هستی شبیه هم نیستند، بلکه هر کدام از آنها ویژگی خاصی دارند.

او اینک یک سدیم عبارت از گاز و غباری که از ستاره ها می جهد که شبیه به اثر انگشت است را بررسی می کند. هنگام تحقیق دریافت که این سدیم از نظر شکل به سلول شبیه است که نشان می دهد از آن میلیاردها نوع در هستی وجود دارد به گونه ای که دو تا از آنها به همدیگر شباهت ندارند.

ای خواهر و برادر خواننده چقدر از این نشانه ها را می بینیم و با ادعای ایمان، درباره آن تفکر نمی کنیم. این پژوهشگران ادعای اسلام نمی کنند، اما تمام زندگی و اموال خود را رها کردند تا درباره هستی تأمل و آیات و معجزات آن را بررسی کنند. ای کاش ما هم مانند آنها انجام می دادیم. خداوند می فرماید:{وَکَأَیِّنْ مِنْ آَیَهٍ فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ یَمُرُّونَ عَلَیْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ}[یوسف: ۱۰۵].

چه بسیار نشانه هایی در آسمانها و زمین که آنها از کنارش می گذرند و از آن روی گردانند.

این اندیشمندان ادعا می کنند که آنها اولین کسانی هستند که مسیر تفکر در پیدایش خلقت را آغاز کرده اند، اما از آنها قرآن حدود ۱۴ قرن پیش پیشی

گرفته بود و خداوند نیز به ما دستور داد که در زمین سیر کنید و ببینید که چگونه خلقت آغاز شد، هستی چگونه توسعه یافت و چگونه زندگی آغاز شد تا یقین پیدا کنید خداوند همه چیز را از عدم خلق کرده است و می تواند خلقت را در روز قیامت دوباره باز گرداند. خداوند می فرماید:{أَوَلَمْ یَرَوْا کَیْفَ یُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ یُعِیدُهُ إِنَّ ذَلِکَ عَلَى اللَّهِ یَسِیرٌ * قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانْظُرُوا کَیْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ یُنْشِئُ النَّشْأَهَ الْآَخِرَهَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ}[العنکبوت: ۱۹-۲۰].

” آیا ندیدند که خدا چگونه آفرینش را آغاز کرد سپس بازمی گرداند، این برای خداوند آسان است. بگو در زمین بگردید و نگاه کنید که چگونه آفرینش را آغاز کرده است؟ سپس خداوند جهان آخرت را ایجاد می کند، خدا بر هر چیزی توانا است”.

با من فکر کنید چگونه پژوهشگران امروز تقسیم هسته، مرگ، خلقت دوباره و چگونگی آغاز رشد این هسته ها را می بینند؟ آنها امروز با تجهیزات مدرن در قرن ۲۱ مشاهده می کنند در حالی که خداوند بلند مرتبه از صدها سال پیش درباره آن سخن گفته بود که:{أَوَلَمْ یَرَوْا کَیْفَ یُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ یُعِیدُهُ}!

” آیا ندیدید که چگونه خدا خلقت را آغاز کرد و سپس آن را باز گرداند” آیا این آیات وسیله ای نیست تا با آن ایمان خود به خدا، کتاب و رسالتش را افزایش دهیم؟

برگرداننده: سمیه تاج الدین


اعجاز قرآن:
نجوم در قرآن))تفسیر چند آیه قرآن، تاریخ نجوم، لغت نامه قرآنی و …۱) تفسیر آیات:

«انّا زَیَّنا السَّماء الدُّنیاء بِزینه الکَواکِب[i]»
ما آسمان پائین را با ستارگان تزئین کردیم.
در این آیه می‌گوید «آسمان پائین را با کواکب تزئین کردیم» در حالیکه فرضیه‌ای که در آن زمان بر افکار دانشمندان حاکم بود می‌گفت فقط آسمان بالا آسمان ستارگان ثابت است (آسمان هشتم درفرضیه بطلیموس)ولی چنانکه می‌دانیم بطلان این فرضیه اثبات شده و عدم پیروی قرآن از فرضیه نادرست مشهور آن زمان خود معجزه زنده‌ای از این کتاب آسمانی است.
نکته جالب دیگر اینکه از نظر علم امروز مسلم است که چشمک زدن زیبای ستارگان بخاطر قشر هوایی است که اطراف زمین را فرا گرفته و آنها را به این کار، وا می‌دارد و این، با تعبیر «السماء الدنیا» (آسمان پائین) بسیار مناسب است اما در بیرون جو زمین، ستارگان خیره خیره نگاه می‌کنند و فاقد تلألو هستند….
«والشمس و ضحها و القَمَر اذا تلها[ii]»
به خورشید و گسترش نور آن سوگند و به ماه در آن هنگام که بعد از آن در آید
«خورشید» مهم‌ترین و سازنده‌ترین نقش را در زندگی انسان و تمام موجودات زنده زمینی دارد. علاوه بر اینکه منبع نور و حرارت است و این دو از عوامل اصلی زندگی انسان به شمار می‌روند، منابع دیگر حیاتی نیز از آن مایه می‌گیرند. وزش بادها، نزول بارانها، پرورش گیاهان، حرکت رودخانه‌ها و آبشارها و حتی پدید آمدن منابع انرژی را همچون نفت و زغال سنگ هرکدام اگر درست دقت کنیم، بصورتی با نور آفتاب ارتباط دارد. بطوریکه اگر روزی این چراغ حیاتبخش خاموش گردد، تاریکی و سکوت و مرگ همه جا را فرا می‌گیرد.
«ضحی» در اصل به معنی گسترش نور آفتاب است و این در هنگام است که خورشید از افق بالا بیاید و نور آن همه جا را فر گیرد. سپس به آن موقع از روز «ضحی» گفته می‌شود…

۲) تاریخ نجوم در اسلام:
یکی از مباحث مهم در دانشهای اسلامی، دانش نجوم اسلامی است. این موضوع بدلیل مسایل عبادی مهمی است که در این دین وجود دارد. نخستین علومی که ساکنان بلاد اسلامی به آن اهتمام ورزیدند علومی مانند طب، کیمیا و نجوم بود، که احکام این علوم را بر دیگر علوم ترجیح می دادند.
در خلال سال ۱۸۰میلادی تا قرن شانزدهم، اعراب در زمینه ی ستاره شناسی برتری یافتند. مرکز فرهنگی شان بغداد بود، جایی که در قرن هشتم کتاب المجسطی بطلمیوس به زبان عربی ترجمه شد.
البتانی۹۲۹-۸۵۰میلادی پرآوازه ترین منجم عرب، تا حدود زیادی بر محتوی این کتاب افزود. آنها ابزارهایی نظیر اسطرلاب، را که اختراع یونانیان باستان بود را تکامل بخشیده و دقیقتر از یونانیان موقعیت ستارگان را رصد کردند. اسطرلاب الگویی دو بعدی از آسمان شب است که در قرون وسطی برای تعیین موقعیت خورشید و ستارگان بکار می رفت.اولین محاسبات دقیق قطر زمین توسط برادران بنو شاکر انجام گرفت.
یکی از دلایل توجه ویژه به نجوم در دوران اسلامی تعیین تقویم و اوقات شرعی است که مستلزم مشاهدات و محاسبات دقیق نجومی است.هندسه کروی که توسط ابوالوفای بوزجانی معرفی شد این محاسبات را بطور عمده تکمیل کرد….

۳) نظرات علمی قرآن در مورد بهداشت ودانش پزشکی و حشره شناسی:

به خوردن میوه و مواد غذایی پروتئین دار(واقعه/۲۱-۲۰)و(طور/۲۲)، اعجاز اثر انگشت(قیامت/۴)، شدت احساس درد توسط پوست(نساء/۵۶)،درمان موضعی بسیاری از بیماریهای پوستی در سرما(ص/۴۲)،اندوه ورابطه ی آن با کوری(یوسف/۸۴)،اشاره به زخمهای ناشی از عدم تحرک(کهف/۱۸)، تأثیر روانی رنگ سبز(رحمن/۷۶) ، (انسان/۲۱)و (کهف/۳۱)،اشاره به بیماری پیری زودرس در کودکان(مزمل/۱۷)، و.. .

۴) نظرات علمی قرآن در مورد فضا ومسافرت به فضا:
تفاوت ستاره و سیاره (یونس/۵)و (فرقان/۶۱)، گردش خورشید،ماه،زمین وسیارگان در مدارهای مشخص(یس/۴۰-۳۸)،(انبیاء/۳۳) و(تکویر/۱۶-۱۵)، پیش بینی مسافرت به فضا و عبور از جو(رحمن/۳۳)و(انعام/۱۲۵)،سقوط سنگهای آسمانی (رحمن/۳۵)،شهابها(جن/۸)،فقدان اکسیژن و هوا در ارتفاعات بالای جو(انعام/۱۲۵)تسخیر کره ی ماه و احتمالاً خورشید(ابراهیم/۳۳)،مطالبی در مورد سیاره ی زهره (طارق/۳-۱و.. .

۵) رمزهای اعجاز آمیز قرآن :
۱- اولین آیه قرآن « بسم الله الرحمن الرحیم » دارای ۱۹ حرف عربی است.
۲- قرآن مجید از ۱۱۴ سوره تشکیل شده است و این عدد به ۱۹ فابل قسمت است. (۶× ۱۹).
۳- اولین سوره ای که نازل شده است سوره علق (شماره۹۶) نوزدهمین سوره از آخر قرآن است.
۴- سوره علق ۱۹ آیه دارد.
۵- سوره علق ۲۸۵ حرف (۱۵× ۱۹) دارد.
۶- اولین بارکه جبرئیل امین با قرآن فرود آمد ۵ آیه اولی سوره علق را آورد که شامل ۱۹ کلمه است.
۷- این ۱۹ کلمه ، ۷۶ حرف (۴× ۱۹) دارد که به تعداد حروف بسم الله الرحمن الرحیم است….


نظام دقیق ماه و خورشید:

نوشته: دکترعبدالرؤوف مخلص هروی استاد دانشکدهءعلوم اسلامی دانشگاه هرات

قرآن کریم در عصری نازل گردید که دانش نجومی هنوز موفق به کشف حقایق علمی زیادی نگردیده بود و چندین قرن بعد از نزول قرآن بود که تکاپوهای دانشمندان توانست بخش کوچکی را از آنچه قرآن در این میدان مطرح نموده است، درنوردد. با پیشرفت‌های علمی، رفته رفته اعماق و ابعاد آیات قرآنی در این زمینه روشن و روشنتر گردید، از جمله آیهء ۵ سوره الرحمن که می‌گوید:

]الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ[

«خورشید و ماه بر اساس نظام و محاسبهء دقیق حرکت می‌کنند»

و برای اولین بار بود که بشر دانست؛ اندازه‌ و چگونگی وصول گرما و نور آفتاب به زمین، یک روند اتفاقی نبوده بلکه با حساب و کتاب دقیق و منظمی انجام می‌گیرند. پدیده‌هایی که خود نمودار روشن عظمت آفریدگار و قدرت بی‌پایان وی می‌باشند.

اکنون بیاییم تا گوشه‌یی از این نظام دقیق را به روایت علم که همیشه بهترین مفسر آیات علمی قرآن کریم می‌باشد، با هم مرور نماییم.

دانشمند بزرگ علم نجوم «جیمس جینز» در این باره می‌گوید: «همه چیز در خورشید، با شدت تمام در حال حرکت و جوشش است. سطح خورشید آتشفشان همیشه جوشانی است که غلیان آن هرگز آرامش نمی‌شناسد. عمق داخلی آن، نیروگاه عظیم تولید انرژی است که هرگز از شتاب نمی‌افتد و در نتیجه جریان عظیم حرارت در آن، به طور انفجارآمیزی از عمق به سطح در حال فوران است؛ پدیده یی که نه تنها جریان تابش اشعهء خورشید را ایجاد می‌نماید بلکه زبانه‌های عظیم انفجاری و شعله‌های آتش مذاب آن را تا فاصلهء صدها هزار مایل از سطح آن به فضای بیرونی پرتاب می‌کند که تصویربرداری از این حالات تا اکنون چندین بار ممکن گردیده است؛ از جمله تصاویری که در ماه عقرب سال (۱۳۸۵) از انفجارات پیاپی توفانهای خورشید گرفته شد. در تصویربرداری یکی دیگر از این حالات (آفتاب گرفتگی سال ۱۹۱۹) مشخص گردید که عرض این زبانه‌های انفجاری (۳۵۰۰۰۰) مایل و ارتفاع آن (۴۷۵۰۰۰) مایل می‌باشد. همچنین آشکار شد که قطر خورشید (۱۰۹) برابر قطر زمین است و این می‌رساند که در مقابل هر مایل مکعبی از قطر زمین، نزدیک به یک و نیم میلیون مایل از قطر خورشید قرار دارد. در جهء حرارت در قلب خورشید بیست و نه میلیون درجه فارنهایت و فشار آن به (۲۶۴) میلیون تن در هر اینچ مربع می‌رسد. با این حساب، اگر حرارت خورشید بدون مانع به زمین برسد، قیامت کبری بر پا خواهد گشت. از این جهت خداوند بزرگ بر گرداگرد خورشید طبقات و لایه­های حائلی را قرار داده است که این طبقات حائل اجازه نمی‌دهند تا حرارت خورشید بیشتر از مقیاس دو جزء از یک میلیون جزء از نیروی کلی آن، به زمین برسد.

با این حساب، آیا به تعبیر قرآن کریم، بر خورشید و ماه یک نظام محاسباتی دقیق حکمفرما نیست؟ و آیا این آیه خود نمایانگر اجاز این کتاب مبین نمی­باشد؟

لوگوی انجمن نجوم اردبیل آسمان سبلان

با عضویت در خبرنامه ما از آخرین اخبار نجومی محلی و جهانی مطلع شوید.

مشترک شدن در خبرنامه ما

انجمن

© 2024 تمامی حقوق برای آسمان‌سبلان محفوظ است.