نویسنده: مدیر انفورماتیک

شب های رصدی هفته نجوم

شب‌های رصدی اردبیل

انجمن نجوم اردبیل (آسمان سبلان) با مشارکت سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری اردبیل و  انجمن نجوم دانشگاه محقق برگزار می‌کند

ادامه مطلب »