گزارش بیست و پنجمین باشگاه نجوم اردبیل

 بیست و پنجمین باشگاه نجوم اردبیل در 29 مرداد ماه 1394 با همت کمیته اجرایی باشگاه نجوم اردبیل در انجمن کاوشگران کیهان بیکران آسمان سبلان و با همکاری اداره کل ورزش و جوانان اردبیل از ساعت 17 الی 19 در سالن کنفرانس استادیوم رضازاده اردبیل با هدف ترویج علم نجوم و ارایه جدیدترین اخبار علمی و نجومی، در بین عموم …

گزارش بیست و چهارمین باشگاه نجوم اردبیل

بیست و چهارمین باشگاه نجوم اردبیل در 1 مرداد ماه 1394 با تلاش کمیته اجرایی باشگاه نجوم اردبیل در انجمن کاوشگران کیهان بیکران آسمان سبلان و با همکاری اداره کل ورزش و جوانان اردبیل از ساعت 18 الی 21 در سالن کنفرانس استادیوم رضازاده اردبیل با هدف ترویج علم نجوم در بین عموم مردم برگزار گردید.

گزارش بیست و دومین باشگاه نجوم اردبیل

  بیست و دومین باشگاه نجوم اردبیل در دوبخش الف- تاریخ علم نجوم ب- مبانی جست و جوی حیات های بیگانه از ساعت 16 الی 17:30 در سالن کنفرانس استادیوم رضازاده اردبیل؛ توسط انجمن ستاره شناسان کیهان بیکران و با همکاری اداره کل ورزش و  جوانان اردبیل- معاونت امور فرهنگی وجوانان و با هدف ترویج علم در بین عموم مردم برگزار شد. …