گزارش رصد بارش برساوشی 95 سد امام جعفر صادق

بارش شهابی برساوشی سال 1395 در 21 مرداد ماه 1395 در سد امام جعفر صادق روستای جغناب کوثر برگزار شد. در این برنامه آقای سالار عباسوند به ارایه کارگاه آشنایی با آسمان پرداختند و سپس در ادامه حاضرین با صورهای فلکی آشنا شدند و بخش بعدی برنامه رصد اجرام عمق آسمان و عکاسی نجومی ‌بود. به طور توسط هر ساعت …

اطلاعیه ثبت نام اردوهای علمی رصدی

از تمام علاقه مندان به برنامه های علمی-رصدی انجمن نجوم برای ثبت نام دعوت می شود برای شرکت در برنامه های رصدی این انجمن نام و نام خانوادگی و شماره تلفن خود را به همراه واژه “رصد” به شماره پیامک انجمن بشماره 30004866004688 ارسال نمایند. گشت رصدی بارش برساووشی در  روز پنجشنبه 21 مرداد ماه 1395 –  در اطراف سد اما …