گزارش استهلال هلال ربیع الثانی۱۴۳۶ هـ.ق- ۱ بهمن 93 اردبیل

   برنامه رویت هلال ربیع الاول ۱۴۳۶ هـ.ق در اردبیل توسط ستاد رویت هلال ماه اردبیل  در  ۲۹ ربیع الأوّل مصادف با 21 ژانویه 2015  از  ساعت 16:30 الی 18:30 در محوطه دانشگاه محقق اردبیلی و محوطه بقعه تاریخی شیخ صفی الدین اردبیلی با حضور دو تیم  با استفاده از ابزارهای رصدی و عکاسی  ‌برگزار شد.

گزارش رویت هلال ماه شامگاهی ربیع الاول 1436 هـ.ق مصادف با 1 دی ماه 1393 اردبیل

   برنامه رویت هلال ربیع الاول 1436 هـ.ق در اردبیل توسط ستاد رویت هلال ماه اردبیل  در  29 صفر مصادف با 22 دسامبر 2014 از  ساعت 16 الی 18 در محوطه دانشگاه محقق اردبیلی با استفاده از ابزارهای رصدی  (دوربین‌های دوچشمی و تلسکوپ هوشمند) ‌برگزار شد.