گزارش استهلال ماه رمضان۱۴۳۶ هـ.ق- 27خرداد۹4 اردبیل

برنامه رویت هلال رمضان۱۴۳۶ هـ.ق در اردبیل توسط ستاد رویت هلال ماه اردبیل در ۲۹شعبان مصادف با 17می۲۰۱۵ از ساعت18:30 الی 21:30 در  بیست کیلومتری جاده مشگین و جاده خلخال با حضور دو تیم  با استفاده از ابزارهای رصدی و عکاسی ‌برگزارشد.

گزارش استهلال هلال ربیع الثانی۱۴۳۶ هـ.ق- ۱ بهمن 93 اردبیل

   برنامه رویت هلال ربیع الاول ۱۴۳۶ هـ.ق در اردبیل توسط ستاد رویت هلال ماه اردبیل  در  ۲۹ ربیع الأوّل مصادف با 21 ژانویه 2015  از  ساعت 16:30 الی 18:30 در محوطه دانشگاه محقق اردبیلی و محوطه بقعه تاریخی شیخ صفی الدین اردبیلی با حضور دو تیم  با استفاده از ابزارهای رصدی و عکاسی  ‌برگزار شد.