اکران مستند “مرگ خاموش” با موضوع آلودگی نوری در اردبیل

💢 اکران مستند “مرگ خاموش” با موضوع آلودگی نوری توسط انجوم آسمان سبلان اردبیل.🔸️کارگردان مسعود دهنوی.🔹️با همکاری انجمن دیده بان طبیعت اردبیل.⭕ آیا برای بیداری برخی مدیران لزوما به یک سیل نیاز داریم؟.۲۱اردییهشت ماه ۱۳۹۸.سینما انقلاب