فراخوان همکاری در نمایشگاه نجوم اردبیل

یکی از مهم ترین برنامه‌های هر گروه نجومی‌در سراسر جهان  برای ترویج نجوم  آشنا ساختن عموم مردم با دانش زیبای نجوم می‌باشد. ، انجمن کاوشگران کیهان بیکران یازدهمین ویژه برنامه نمایشگاه های نجوم خود  را در اردیبهشت 1394برگزار خواهد نمود بدین ترتیب  از تمامی‌افراد علاقه مند برای همکاری و کمک در اجرای برنامه‌ها؛ دعوت می‌شود تا آمادگی خود را با شماره 09370705837 (آقای احدی) اعلام فرمایند. …