گزارش اردو های آموزشی – رصدی

اردوهای رصدی ، علمی

انجمن نجوم آسمان سبلان اردبیل اردوهای رصدی (آموزش نجوم) را با هدف آشنایی علاقه مندان به نجوم با آسمان شب برگزار می کند. که تمامی علاقه مندان به آسمان شب از تمامی اقشار در این رصد علمی میتوانند حضور داشته باشند.

sabalansky.tk گزارش و تصاویر سال ۱۳۹۰

انجمن نجوم آسمان سبلان اردبیل در نظر دارد در آخر هر ماه قمری اردوهایی در قالب گردش علمی جهت آموزش نجوم رصدی همراه با طبیعت‌گردی از سراسر کشور برگزار نماید.

گزارش و تصاویر موجود می باشد - آسمان سبلان تصاویر و گزارش برنامه گشت رصدی ۷ مرداد ماه ۱۳۹۰ – قوطور سویی

گزارش و تصاویر موجود می باشد - آسمان سبلان گزارش گشت رصدی دریاچه نئور ۱۲ مرداد ماه ۱۳۹۰- دریاچه نئور هیر

 

لطفا برای مشاهده گزارش و تصاویر رصد های سال های گذشته و اطلاع از شرایط شرکت در اردوهای رصدی ؛ به ادامه مطلب مراجعه کنید:

رصد های انجمن نجوم اردبیل گزارش و تصاویر رصد های سال ۱۳۸۹

گزارش و تصاویر موجود می باشد - آسمان سبلانبازدید از منطقه شهر یری مشکین شهر در ۱۲/۱/۸۹

گزارش و تصاویر موجود می باشد - آسمان سبلان رصد منطقه سد سبلان و بازدید از شهر یری مشگین شهردر ۱۹/۱/۸۹

گزارش و تصاویر موجود می باشد - آسمان سبلان بازدید از روستای پیرآزمیان مشکین شهر در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۸۹

گزارش و تصاویر موجود می باشد - آسمان سبلان رصد در ارتفاع ۳۷۰۰ متری پناهگاه سبلان در ۱۴و۱۵/۴/۸۹

گزارش و تصاویر موجود می باشد - آسمان سبلان رصد منطقه کوهسنگر شهرستان خلخال در پنجشنبه: ۱۷ تیر ۸۹

گزارش و تصاویر موجود می باشد - آسمان سبلان رصد بارش برساووشی در ۲۱ مرداد ۸۹ در سد سبلان مشگین شهر

گزارش و تصاویر موجود می باشد - آسمان سبلان رصد تمرینی ۲۷ مرداد منطقه روستای بنوشه دره اردبیل

گزارش و تصاویر موجود می باشد - آسمان سبلان گزارش رصد داخل شهری واحد خواهران در ۹ تیر ماه ۸۹

-NO- گزارش رصد داخل شهری واحد خواهران در ۲۶ خرداد ۸۹

گزارش و تصاویر موجود می باشد - آسمان سبلان رصد ۱۳ شهریور ماه ،منطقه روستای بنوشه دره اردبیل

گزارش و تصاویر موجود می باشد - آسمان سبلان رصد ۱۴ شهریور ماه ،منطقه روستای بنوشه دره اردبیل

گزارش و تصاویر موجود می باشد - آسمان سبلان رصد ۱۵ شهریور ماه ، منطقه روستای بنوشه دره اردبیل

گزارش و تصاویر موجود می باشد - آسمان سبلان رصد ۱۶ شهریور ماه ، منطقه روستای بنوشه دره اردبیل

گزارش و تصاویر موجود می باشد - آسمان سبلان رصد ۱۷ شهریور ماه ، منطقه روستای بنوشه دره اردبیل

گزارش و تصاویر موجود می باشد - آسمان سبلان رصد ۶ آبان ماه ، منطقه سد سبلان مشگین شهر

گزارش و تصاویر موجود می باشد - آسمان سبلان رصد ۱۳ آبانماه ، منطقه سد سقز چی اردبیل

گزارش و تصاویر موجود می باشد - آسمان سبلان رصد ۲۱ آبانماه ۱۳۸۹ ، منطقه روستای سقزچی نمین و کوه کوهسنگر

-NO- رصد ۲۸ آبانماه ۱۳۸۹ ، منطقه سد سبلان مشکین شهر

 

اردوهای رصدی انجمن نجوم آسمان سبلان اردبیل ANASA رصد های انجام یافته در سال ۸۸:

 

 

گزارش و تصاویر موجود می باشد - آسمان سبلان رصد بهاره روستای خانشیر اطراف شهرستان نیر در تاریخ:۰۶/۰۱/۱۳۸۸
گزارش و تصاویر موجود می باشد - آسمان سبلان اردوی رصدی منطقه سد سبلان مشکین شهر ،در تاریخ ۲۶/۰۴/۱۳۸۸
رصد منطقه سد سبلان مشکین شهر ، در تاریخ ۲۷/۰۴/۱۳۸۸
رصد تمرینی منطقه سد سبلان مشکین شهر ، در تاریخ ۲۹/۰۴/۱۳۸۸
گزارش و تصاویر موجود می باشد - آسمان سبلان رصد تمرینی منطقه سد سبلانِ مشکین شهر، در تاریخ ۰۲/۰۵/۱۳۸۸
گزارش و تصاویر موجود می باشد - آسمان سبلان رصد بارش بساووشی ۲۱ مرداد ماه سال ۱۳۸۸ منطقه رصدی خانه شیر
گزارش و تصاویر موجود می باشد - آسمان سبلان رصد پاییزه دکل کوسنگرد در تاریخ ۲۴/۰۷/۱۳۸۸روز جمعه شهرستان خلخال

 

 

رصد های انجام یافته در سال ۸۷:

گزارش و تصاویر موجود می باشد - آسمان سبلان ۱-رصد ۰۷/۰۴/۸۷ روستای خانه شیر از توابع شهرستان نیر

۲-رصد ۲۱/۰۴/۸۷ (منطقه قوتور سوئی) اطراف قله کوه سبلان
۳-رصد منطقه کرد علیلو (برنامه شناسایی مناطق رصدی)
گزارش و تصاویر موجود می باشد - آسمان سبلان ۴-رصد منطقه کرد علیلو (همراه با طبیعت گردی)
گزارش و تصاویر موجود می باشد - آسمان سبلان ۵-رصد منطقه آلوارس مهرگان شماره۱
گزارش و تصاویر موجود می باشد - آسمان سبلان ۶-رصد منطقه آلوارس همراه با خورشید گرفتگی ۱۱مرداد
گزارش و تصاویر موجود می باشد - آسمان سبلان ۷-رصد منطقه آلوارس شماره۳
گزارش و تصاویر موجود می باشد - آسمان سبلان ۸-رصد منطقه آلوارس شماره۴درتاریخ(۲۱/۰۵/۸۷)
گزارش و تصاویر موجود می باشد - آسمان سبلان ۹-رصد منطقه آلوارس شماره۵
گزارش و تصاویر موجود می باشد - آسمان سبلان ۱۰-رصد منطقه قوتور سوئی شماره ۲
۱۱-رصد پاییزه سد سبلان ،مشکین شهر (۱۶/۰۸/۸۷)
گزارش و تصاویر موجود می باشد - آسمان سبلان ۱۲-رصد پاییزه سد سبلان اطراف مشکین و مغان (۰۷/۰۹/۸۷)
۱۳-رصد زمستانه در پارک معلم شهر اردبیل در تاریخ (۱۰/۱۰/۸۷)
۱۴-رصد زمستانه سد سبلان مشکین شهر (۰۶/۱۲/۸۷)

آرشیو رصد های انجمن نجوم اسمان سبلان اردبیل

رصد پاییزه دکل کوسنگر در تاریخ ۲۴/۰۷/۱۳۸۸روز جمعه شهرستان خلخال
پروزه شب های گالیله ای ۳۰ مهر و ۱ آبان سال ۱۳۸۸ _ ایران ، اردبیل
رصد پاییزه ۲۲ مهر سال ۱۳۸۸ در منطقه رصدی سد سبلانِ مشکین شهر
گزارش برگزاری سومین ماراتن رصدی صوفی ایران به صورت تصویری
تصاویر دومین ماراتن صوفی سال ۸۷ منطقه سیستان و بلوچستان
رصد بارش بساووشی ۲۱ مرداد ماه سال ۱۳۸۸ منطقه رصدی خانه شیر
رصد تمرینی منطقه سد سبلانِ مشکین شهر، در تاریخ ۰۲/۰۵/۱۳۸۸
رصد منطقه سد سبلان مشکین شهر، در تاریخ ۲۸/۰۴/۱۳۸۸
اردوی رصدی منطقه سد سبلان مشکین شهر ،در تاریخ ۲۶/۰۴/۱۳۸۸
اولین رصد تابستانه انجمن در سد سبلان مشکین شهر،شنبه در تاریخ: ۰۶/۰۴/۱۳۸۸
تور بازدید از رصد خانه های بزرگ دنیا در تابستان ۱۳۸۸ با همراهی انجمن نجوم آسمان سبلان
هفته جهانی نجوم در استان اردبیل درسال ۱۳۸۷
تصاویر مقارنه زیبای ماه و زهره درسال ۱۳۸۷
برنامه صبحگاهی در دبیرستان شاهد استان اردبیل به مناسبت هفته جهانی نجوم سال۸۶
تصاویر اولین ماراتن صوفی در شهریور ماه سال ۱۳۸۵
تصاویر کارگاه ابزار سازی و ساخت ماکت تلسکوپ فضایی هابل توسط آقای شجاع
بازدید از سال نمای آفتابی روستای ترازوج شهرستان خلخال
آرشیو رصد های قبل از سال ۸۵
بازدید وزیر محترم آموزش و پرورش و هیئت همراه از پژوهشسرا و انجمن نجوم آسمان سبلان
نمایشگاه بزرگ نجوم با عنوان زیبایی های آسمان شب در دانشگاه پیام نور با بیش از ۲۰۰۰ بازدید
رصد آموزشی کلاس های تابستانه در شهر نیار در کنار دریاچه نئور
کلاس های تابستانه انجمن در سال ۱۳۸۶
پروژه ۱۰۰ ساعت نجوم در استان اردبیل(انجمن نجوم آسمان سبلان اردبیل)
روز جهانی نجوم در دانشگاه محقق۸۶ و برنامه یک شب رصد در دانشگاه محقق سال۸۵
تصاویر اولین رصد سال ۸۸ روستای خانشیر ۰۶/۰۱/۱۳۸۸
رصد پاییزه سد سبلان اطراف مشکین و مغان (۰۷/۰۹/۸۷)
سری رصد های پاییزه سال ۸۷ در پنجشنبه در تاریخ:۱۶/۰۸/۸۷
منطقه آلوارس رصد شماره ۵ در این منطقه
منطقه قوطورسوئی رصد شماره۲
رصد منطقه آلوارس شماره ۴ تمرینی
رصد منطقه آلوارس شماره۳
آلوارس شماره ۲ و خورشید گرفتگی (عمومی)
رصدمنطقه آلوارس شماره۱
رصد سد کرد علی لو از توایع روستای ایوریق
اولین رصد امسال (عمومی)منطقه روستای خانه شیر
تصاویر رصد بهاره سال ۱۳۸۷ منطقه توریستی سرعین


بایگانی شمسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *